Calculadora d'àrea de superfície corporal

 
Body Weight:  
Height:  
     
Average BSA:   m2
DuBios Formula:   m2
Mosteller Formula:   m2
Gehan & George:   m2
Haycock Formula:   m2
Boyd Formula:   m2

La superfície del cos (BSA) és calcular la superfície d'un cos humà.

Hi ha moltes maneres de calcular la superfície del cos. Hi ha cinc fórmules següents mostren com calcular la BSA.

Fórmula de superfície del cos (BSA)

Dubois & Dubois Fórmula: BSA = 0.20247 × Alçada (m) 0.725 x pes (kg) 0.425

Fórmula Mosterer: BSA = √Height (cm) × pes (kg) / 60

Fórmula de Haycock: BSA = 0.024265 x alçada (cm) 0.3964 x pes (kg) 0.5378

Fórmula Boyd: BSA = 0,0003207 x alçada (cm) 0.3 x pes (g) 0.7285 - (0.0188 x registre (pes))

Gehan i George Fórmula: BSA = 0,0235 x alçada (cm) 0.42246 pes X (kg) 0.51456

On BSA està en M2, H és d'alçada en cm, i W és pes en kg.

Calculadora d'àrea de superfície corporal