Calculadora d'energia eòlica

density (kg/m3)
efficiency
wind velocity (m/s)
windmill diameter (m)

Fórmula de l'energia eòlica

p = 1/2 ρ a v 3

on

p = potència (w)

v = velocitat del vent (m / s)

ρ = densitat d'aire (kg / m 3 )

a = zona de l'àrea que passa per perpendicular al vent (m 2 )

Calculadora d'energia eòlica