Equivalents de la unitat de combustible

J (Joule)
kJ (kilo Joule)
kWh
Nm3 natural gas
ft3 natural gas
tonn coal equivalent (tce)
tonn oil equivalent (toe)
barrel oil equivalent (boe)
kcal
Btu

Introduïu un número per al convertidor i seleccioneu el que voleu. Per exemple, J (Joule), feu clic a "Converteix" obtindrà el resultat a continuació.

Els equivalents de gas natural assumeixen 1.000 btu / ft 3 bruts - o 9.400 kcal / nm 3 o 39.4 Mj / nm 3

Equivalents de la unitat de combustible