Calculadora de desviació de bigues de tub rodó

Length (Inches) :
Diameter (Inches) :
Wall Thickness (Inches) :
Force (Pounds) :
Material :
Deflection : Inches
Bending Stress : PSI

Fórmula de deflecció de bigues de tub rodó

Moment d'inèrcia per a raigs rodones sòlides = (pi * (od 4 - id 4 )) / 64

Flexió d'estrès = (Força * Longitud) / (MI / (0,5 * alçada))

Deflection = (longitud 3 * force) / (3 * e * mi)

On e = modulas d'elasticitat a PSI.

Calculadora de desviació de bigues de tub rodó