Calculadora de recuperació de calor

Sensible Heat Recovery

air flow (cfm)
t1 (oF)
t2 (oF)
recovery efficiency

t2 - outside air temperature after the heat exchanger
t1 - outside air temperature before the heat exchanger


Total Heat Recovery

air flow (cfm)
h2 (Btu/lb.ºF)
h1 (Btu/lb.ºF)
recovery unit efficiency

h1 - enthalpy outside air after the heat recovery unit (Btu/lb.ºF)
h2 - enthalpy outside air before the heat recovery unit (Btu/lb.ºF)

Fórmula de sistemes de recuperació de calor sensibles

H = 1.08 Q (T 2 - t 1 ) η

on

η = Eficiència de recuperació de calor

Q = Quantitat de flux d'aire (CFM)

H = Transferència de calor (BTU / H)

1.08 = una constant per a les equacions de calor sensibles

T 2 = temperatura de l'aire de l'aire exterior després de la unitat de recuperació de calor ( o f)

t 1 = temperatura de l'aire de l'aire lliure abans de la unitat de recuperació de calor ( o f)

Fórmula del sistema de recuperació de calor total entalpia

H = 4.5 Q (H 2 - h 1 ) η

on

h 2 = entalpia de l'aire de l'aire exterior després de la unitat de recuperació de calor (BTU / LBºF)

h 1 = entalpia de l'aire de l'aire d'escapament abans de la unitat de recuperació de calor (BTU / LBºF)

4.5 = una constant per a les equacions tèrmiques totals

Calculadora de recuperació de calor