Capacitat de calculadora de canonades de gas natural

pipe inside diam. (in)
pressure drop (in WC)
pipe length (ft)
specific gravity (SG)

Capacitat de fórmules de canonades de gas natural

q = 3550 k (h / l sg) 1/2

on

Q = Capacitat de flux de gas natural (CFH)

h = caiguda de pressió (en columna d'aigua)

l = longitud de la canonada (ft)

k = [d 5 / (1 + 3.6 / d + 0,03 d)] 1/2

d = canonada de diàmetre interior (in)

sg = gravetat específica

Capacitat de calculadora de canonades de gas natural