Calculadora de trapezi

Parallel Side a:  
Parallel Side b:  
Side c:  
Side d:  
Altitude (h):  
 
Area:  
Perimeter:  
Diagonal L1H2:  
Diagonal H1L2:  
Angle (θ):
Angle (Φ)

En la geometria, un trapezi té dos costats paral·lels es diuen les bases del trapezi. Els altres dos costats es diuen els costats laterals.

Fórmules trapezoides

1. Àrea = H (A + B) / 2

2. Perimeter = A + B + C + D

3. Diagonal L 1 h 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrt (c 2 -h 2 )) 2 )

4. Diagonal H 1 l 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrt (d 2 -h 2 )) 2 )

Per exemple, quan el costat paral·lel A = 3, B = 6, costat C = D = 4, altitud (H) = 3, llavors la zona = 13,5, perímetre = 17, diagonal L1H2 = 4,5, diagonal H1L2 = 4.5, angle ( θ) = angle (φ) = 0,8481

Calculadora de trapezi