La calculadora quadrada (geometria)

edge units  
perimeter units  
diagonal units  
area square units  
significant figures:

Un quadrat és una forma plana, la plaça té 4 costats iguals i 4 angle intern.

Els costats oposats són paral·lels

Cada angle intern és de 90 °

Fórmula quadrada:

Àrea = A 2 = a × a

Perimeter = 4a

Diagonal "D" = a × √2

square

Per exemple, quan el costat = 2, llavors la zona = 4, perímetre = 8, diagonal = 2,83.

Per exemple, quan perímetre = 12, després el costat = 3, àrea = 9, diagonal = 4,24.

El càlcul es fa més fàcil aquí.

La calculadora quadrada (geometria)