Calculadora de teoremes Triangle

A =
B =
 
C = 0
Show Steps
 

El Triangle Teorems Calculator per trobar les propietats d'un triangle donat a altres propietats d'un triangle.

a = costat a, b = costat b, c = costat c

A = angle A, b = angle b, c = angle c, k = àrea, p = perímetre

De vegades, es podia veure AAA ASA SAS AAS SSS, significats:

AAA = angle, angle, angle

ASA = angle, costat, angle

Sas = costat, angle, costat

AAS = angle, angle, costat

SSS = costat, costat, costat

Per exemple, a SAS: Donat dos costats i l'angle entre aquests costats troben els costats restants i angles.c = 3, B = 60 graus, A = 6:

Per calcular A, utilitzeu la següent fórmula: Arccos (B 2 + c 2 - A 2 ) / 2BC. Quan substituïu A, B i C per als seus valors, obteniu Arccos ((60 2 + 6 2 - 3 2 ) / ( 2 * 60 * 6)), que és igual a 90.00005 °.

Atès que els angles d'un triangle han de sumar-se a igual a 180 °, C han de fer que la suma dels tres angles sigui igual a 180.

180 - 3 = 89.99995

89.99995 - 60 = 29.99995

La mesura del tercer angle és de 29.99995 °.

Càlcul K:

Per calcular K, primer heu de trobar s. Per trobar s, utilitzeu la següent fórmula: S = (A + B + C) / 2.

(A + B + C) = 14.19616 i 14.19616 / 2 = 7.09808, SO S = 7.09808.

Ara que heu trobat s, podeu començar a calcular la zona. La fórmula per calcular l'àrea d'un triangle és

K = √ (S * (S-A) (S-B) (S-C)).

Primer, connecteu els vostres valors de longitud lateral a la fórmula: k = √ (7.09808 * (7.09808-6) (7.09808-5.19615) (7.09808-3).

A continuació, calculeu tots els valors de Calcular tots els parèntesis:

K = √ (7.09808 * 1.09808 * 1.90193 * 409808).

Després, múltiples tots els números junts: √ (60.7505).

Finalment, busqueu l'arrel quadrada del resultat de la vostra resposta: k = 7.79426 m 2 .

Calcular P:

Per calcular p, afegiu tots els costats junts: 6 + 5.19615 + 3 = 14.19615 m.p = 14.19615 m.

Calculadora de teoremes Triangle