Segment de calculadora de cercles

Radius (r):    
Arc Angle (a):  
     
Segment Area :    
Arc Length :    
Chord Length :    
Segment perimeter :    

Un segment és la forma formada entre la corda i l'arc.

1. Àrea de part ombrejada = R 2 * (a - sin (a)) / 2

2. ARC Longitud de la part ombrejada = R * A

3. Perímetre del segment = R * A + Autor de longitud

( Nota: Unitat d'ARC ANGLE és Radian)

Segment de calculadora de cercles