Calculadora de triangle isòsceles

  side a   side b  
     
  angle A   angle B  
     
Area:    
Perimeter:    
Circumscribed Circle Radius:    
Inscribed Circle Radius:    
Height of a:    
Height of b:    
Angle Bisector of A:    
Angle Bisector of B:    
Median of a:    
Median of b:    

En la geometria, un triangle isòsceles és un triangle que té dos costats d'igual longitud.

Al teorema del triangle isosceles, els dos angles enfront dels costats iguals són iguals, mentre que si el tercer costat és diferent, el tercer angle és diferent.

La calculadora isosceles podia obtenir zona, perímetre, radi cercle circumscrit, radi de cercle inscrit, etc.

Equacions de triangle isosceles formuals

Perimeter

2 × a + b

àrea (k)

k 2 = b 2 * (4 × a 2 - b 2 ) / 16

Angle bisector de costat b (t b )

t b 2 = 4 × A 2 - b 2 / 2 < / td>

suports de costat A (m a )

m a 2 = (2 * b 2 + a 2 ) / 4

Angle bisectriu de lateral A (t b )

t a 2 = b 2 × a × (2a + b) / (a ​​+ b) < sup> 2

suports de costat b (m b )

m b 2 = (4 * a 2 - b 2 ) / 4

Radius de cercle inscrit (R)

r 2 = b 2 × (2a - b) / (4 × (2a + b))

Radius cercle circumscrit

a / (2 * sin (a)) o b / (2 * sin (b))

Calculadora de triangle isòsceles