Calculadora d'àrea de superfície de volum

Outer Radius:    
Inner Radius:    
 
Volume:    
Surface Area:    
 

En la geometria, un toro és una superfície de revolució generada girant un cercle en un espai tridimensional sobre un eix coplanar amb el cercle.

Equació de volum de toro:

V = π 2 * (r + r) * (r - r) 2

Equació de la zona de la superfície de Torus:

S = π 2 * (r 2 - r 2 )

Whrer r: radi exterior, r: radi interior

Calculadora d'àrea de superfície de volum