Solucions de calculadora de triangle

Variable Input Solution Solution 2
   
   
   
Angle in degrees.
   
   
   
Area (square units):      
Status:  
 

Necessiteu introduir 3 informacions.

Tres costats (SSS abreujats)

Dos costats i l'angle inclòs (SAS abreujat)

Un costat i els dos angles adjacents (ABREVIAT ASA)

Dos costats i un angle no inclòs entre ells (abreujat SSA)

Un costat, un angle adjacent i l'angle enfront d'això (abreujat AAS).

Per exemple, al cas d'angle lateral (SSA), lateral A = 18, costat B = 24, angle A = 45 °, la solució One: costat c = 22.9705627, angle b = 70.5287794 °, angle c = 64.4712206 °, zona = 194.911688. La solució dos: costat c = 10.9705627, angle b = 109.471221 °, angle c = 64.4712206 °, 25.5287794 °, àrea = 93.0883118.

Per exemple, al cas d'angle lateral (SSA), lateral A = 13, costat B = 12, angle B = 30, la solució One: costat c = 21.3454508, angle a = 32.7971683 °, angle c = 117.202832 °, zona = 69.3727149. La solució dos: costat c = 1.17120975, angle A = 147.202832 °, angle c = 2.79716830 °, zona = 3.80643168.

Solucions de calculadora de triangle