Calculadora trapezoïdal amb angles

Parallel Side a:  
Parallel Side b:  
Angle (θ):
Angle (Φ)
Altitude (h):  
 
Area:  
Perimeter:  
Side c:  
Side d:  
Diagonal L1H2:  
Diagonal H1L2:  

En la geometria euclidiana, un trapezi té dos costats paral·lels es diuen les bases del trapezi. Els altres dos costats es diuen els costats laterals.

Fórmules trapezoides

1. Àrea = H (A + B) / 2

2. Perimeter = A + B + C + D

3. Diagonal L 1 h 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrt (c 2 -h 2 )) 2 )

4. Diagonal H 1 l 2 = sqrt (h 2 + (b-sqrt (d 2 -h 2 )) 2 )

Per exemple, quan el costat paral·lel A = 3, B = 4, angle (θ) = 0.9273, angle (φ) = 0.6082, altitud (h) = 4, llavors la zona = 14, perímetre = 19, costat c = 5, costat d = 7, diagonal L1H2 = 4.1231, diagonal H1L2 = 4.3641.

Calculadora trapezoïdal amb angles