Cercle circumscrit d'una calculadora de triangle

Side a:    
Side b:    
Side c:    
     
Inscribed Circle Radius :    
Inscribed Circle Area :    
Inscribed Circle Perimeter :    

Cada triangle té una circumferència circumstrícula única, un cercle que passa a través dels tres vèrtexs, el centre de la qual és la intersecció dels bisectors perpendiculars dels costats del triangle.

1. RADIUS (R) = ABC / 4√S (S-A) (S-B) (S-C)

2. S = (A + B + C) / 2

Cercle circumscrit d'una calculadora de triangle