Calculadora de kite dreta

Select data you know.

 

 
Significant Figures >>> 

Tots els estels són Quadrilàters tangencials , que significa que són xifres de 4 cares en què es pot inscriure un cercle (anomenat incircle ) de manera que cadascun dels quatre costats tocarà el cercle a només un punt. (Bàsicament, això significa que el cercle és tangent a cadascun dels quatre costats de l'estel.)

Per inscriure un cercle gràficament (utilitzant la brúixola i la vora recta) dins d'un estel:

• Dibuixa l'eix de l'anunci de simetria

• Bisect un dels angles no vèrtexs (B o C) i ampliar aquesta línia de manera que compleixi l'anunci de la línia al punt E

• Des del punt E, dibuixeu una perpendicular a qualsevol dels quatre costats.

• Inscriviu el cercle utilitzant el punt E com a centre i línia EF com a radi.

Descrivint aquest matemàticament :

• Angle Ace = angle ECD = ½ angle ACD

• ANGLE ACO = 90º - ½ angle BAC

• angle oce = angle as - aco

• OE = ½ línia BC X TAN (OEE)

• ae = oa + oe

• ed = ad -ae

• Angle EDF = ½ angle BDC

• EF = SIN (EDF) X ED

Calculadora de kite dreta