Àrea d'una calculadora del sector circular

Unit:
Radius:
Angle: Degrees
Results:
Area Of a Sector:   

Àrea d'una fórmula del sector circular

A = pi * r 2 * θ / 360.

Àrea d'una calculadora del sector circular