Perímetre d'una calculadora de rombe

Length:
Results:
Perimeter Of a Rhombus:

Perímetre d'una fórmula de rombe:

En la geometria euclidiana, un rombe (◊), el rombi plural o rombes, és un quadrilàter simple (no auto-estupit) que tenen quatre costats que tenen la mateixa longitud. Un altre nom és quadrilàter equilàter, ja que significa equilàters que tots els seus costats són iguals de longitud. El rombe és sovint anomenat diamant, després de la demanda de diamants a les cartes de joc, o un pastís, tot i que el primer es refereix de vegades específicament a un rombe amb un angle de 60 ° (vegeu Polyiamond), i aquest últim es refereix a vegades específicament a un rombe amb un rombe Angle de 45 °.

Perímetre = longitud de 4 x

Perímetre d'una calculadora de rombe