Calculadora paral·lelogram

Base a:  
Base b:  
Altitude (h):  
Angle (θ):
       
Perimeter:  
Area:  
Long Diagonal:  
Short Diagonal:  

En geometria, un paral·lelogram amb dos parells de costats paral·lels.

Fórmula paral·lelogram

1. Perimeter = 2a + 2b

2. àrea = bh = absinθ

3. Diagonal Long = SQRT (un 2 + b 2 - 2ABCOS (π - θ));

4. Diagonal curt = sqrt (un 2 + b 2 - 2ABCOS (θ));

Per exemple, quan es basa A = 3, Base B = 4, altitud (H) = 1, llavors l'angle (θ) = 0.3398, perímetre = 14, àrea = 2, diagonal llarga = 6.9013, diagonal curta = 1.5403.

Per exemple, quan es basa a = 12, base b = 35, angle (θ) = 33, llavors l'altitud (h) = 11.9989, perímetre = 94, àrea = 209.9808, diagonal llarga = 36.849, diagonal curta = 37.1504.

Calculadora paral·lelogram