Calculadora rectangular

Width:  
Length:  
Area:  
Perimeter:  
Diagonal:  
     
Note: Fill in any two items and get the results of other three.

En la geometria plana, un rectangle és una forma plana de quatre cares. El rectangle de cada angle intern és de 90 º. Els costats oposats del rectangle són paral·lels i de la mateixa longitud.

Fórmula rectangular:

Àrea = w × l

Perimeter = 2 (W + L)

Diagonal "D" = √ (w 2 + l 2 )

Per exemple, quan l'amplada = 2, longitud = 3, l'àrea = 6, perímetre = 10, diagonal = 3.6056

Per exemple, quan l'amplada = 2, perímetre = 20, la longitud = 8, àrea = 16, diagonal = 8.2462

Calculadora rectangular