Cercle inscrit d'una calculadora de triangle

Side a:    
Side b:    
Side c:    
         
Inscribed Circle Radius :    
Inscribed Circle Area :    
Inscribed Circle Perimeter :    

Cada triangle té un cercle inscrit únic (incircle) que és interior al triangle i tangent als tres costats.

1. RADIUS (R) = √S (S-A) (S-B) (S-C) / S

2. S = (A + B + C) / 2

Cercle inscrit d'una calculadora de triangle