Calculeu el perímetre d'un triangle

Perimeter = a + b + c

Enter your values:
Length (a):
Length (b):
Length (c):
Results:
Perimeter of a Triangle:

Un triangle és una de les formes bàsiques de la geometria: un polígon amb tres cantonades o vèrtexs i tres costats o vores que són segments de línia.

Calculeu el perímetre d'un triangle