Calculadora de càpsules

a =
r =
Units:
 
V = 0
S = 0
C = 0

r = radius, a = side lengths, V = volume, S = surface area, C = circumference

» Show Work
 

Una càpsula és un cilindre amb hemisferis als dos extrems.

Fórmules de càpsules

Volum v = πr 2 ((4/3) r + a)

Superfície S = 2πR (2R + A)

Circumferència C = 2πR

Per exemple, quan a = 2, r = 3

    Per calcular v, utilitzeu la següent fórmula: πr 2 ((4/3) r + a). Quan substituïu A i R pels seus valors, obtindreu π (3 2 ) ((4/3) 3 + 2), que és igual a 169.646 m 3 .

    Per calcular S, utilitzeu la següent fórmula: 2πR (2R + A). Quan substituïu A i R pels seus valors, obtindreu 2π3 (2 (3) + 2), que és igual a 150.79645 m 2 .

    Per calcular C, utilitzeu la següent fórmula: 2πr. Quan substituïu R pel seu valor, obtindreu 2π3, que és igual a 18.84956 m.

Calculadora de càpsules