Calculadora cònica de frúst

r1 =
r2 =
h =
Units:
 
s = 0
V = 0
L = 0
T = 0
B = 0
A = 0
» Show Work
 

r1 = radius 1, r2 = radius 2, h = height, s = slant height, V = volume

L = lateral surface area, T = top surface area, B = base surface area,A = total surface area

Una base superior frustum formingana i una base inferior circular i paral·lela, es pot formar a partir d'un con circular dret tallant la punta del con.

Per exemple, a R 1 = 2, r 2 = 3, h = 4,

  Per calcular S, utilitzeu la següent fórmula: √ ((R - r 2 ) 2 + h 2 ). Quan substituïu R 1 , r 2 i h pels seus valors, obtindreu √ ((2 - 3) 2 + 4 2 ), que és igual a 4.12311 m.

  Per calcular v, utilitzeu la següent fórmula: (1/3) πh (R 1 2 + r 2 2 + (r 1 + r 2 )). Quan substituïu R 1 , r 2 i h pels seus valors, obtindreu (1/3) π * 4 * (2 2 + 3 2 + (2 * 3)), que és igual a 79.58701 m 3 .

  Per calcular L, utilitzeu la següent fórmula: π * (r 1 + r 2 ) * s. Quan substituïu r 1 , r 2 i s per als seus valors, obtindreu π * (2 + 3) * 4.12311, que és igual a 64.76566 m 2 < / sup>.

  Per calcular T, utilitzeu la següent fórmula: πr 1 2 . Quan substituïu R 1 per al seu valor, obtindreu π * 2 2 , que és igual a 12.56637 m 2 .

  Per calcular B, utilitzeu la següent fórmula: πr 2 2 . Quan substituïu r 2 per al seu valor, obtindreu π * 3 2 , que és igual a 28.27433 m 2 .

  Per calcular A, utilitzeu la següent fórmula: π (R 2 + r 2 2 + (r < sub> 1 + r 2 ) * s). Quan substituïu r 1 , r 2 i s per als seus valors, obtindreu π (2 2 + 3 2 < sup> + (2 + 3) * 4.12311), que és igual a 105.60636 m 2 .

Calculadora cònica de frúst