Calculadora de tapes esfèriques

Click on the 2 variables you know:

Sphere Radius 'r' & Cap Height 'h'

Sphere Radius 'r' & Chord 'AB'

Chord 'AB' & Arc 'AB'

Chord 'AB' & Cap Height 'h'


Significant Figures >>>

Per a fàcil càlcul, aquesta calculadora fa tot el treball per a vostè.

Fòrmula

1. Volum = 4 * π * r 3 / 3

2. Superfície = 4 * π * r 2

3. Volum de capçalera ombrejada = π * h 2 * (3R - H) / 3

4. Superfície de tapa ombrejada = 2 * π * r * h

Quan coneixeu l'altura del radi d'esfera 'r' i tapa 'h', per exemple, radi de esfera = 3, alçada de la tapa 'h' = 1

A continuació, feu clic a "Calcular" CHORD AB = 4.4721, radi de tapa esfèrica = 2.2361, Àrea de tapa esfèrica = 18.85, tapa esfèrica volum = 8.3776, ARC AB = 5.0464, Àrea de l'esfera (inferior) = 94.248, Àrea total de l'esfera = 113.1, volum de l'esfera ( Fons) = 104.72, total volum de l'esfera = 113.1.

Aquí podeu facilitar el vostre càlcul.

Calculadora de tapes esfèriques