Calculadora de prisma rectangular

h =
l =
w =
Units:
 
d = 0
S = 0
V = 0

l = length, w = width, h = height, d = diagonal, S = surface area, V = volume

» Show Work
 

El prisma rectangular té sis cares que són rectangles i té la mateixa secció transversal.

Fórmules de prisma rectangulars

Volum: v = lwh

Superfície: S = 2 (LW + LH + WH)

Espai diagonal: d = √ (l 2 + w 2 + h 2 )

Per exemple, quan h = 2, l = 3, w = 4

    Per calcular D, utilitzeu la següent fórmula: √ (L 2 + w 2 + h 2 ). Quan substituïu L, W, i H pels seus valors, obtindreu √ (3 2 + 4 2 + 2 2 ), que és igual 5.38516 m.

    Per calcular S, utilitzeu la següent fórmula: 2 (LW + LH + WH). Quan substituïu L, W i H pels seus valors, obtindreu 2 (3 (4) + 3 (2) + 4 (2)), que és igual a 52 m 2 .

    Per calcular v, utilitzeu la següent fórmula: LWh. Quan substituïu L, W, i H pels seus valors, obtindreu 3 (4) (2), que és igual a 24 m 3 .

Calculadora de prisma rectangular