Calculadora de piràmide

a =
h =
Units:
 
V = 0
s = 0
e = 0

L = 0
B = 0
A = 0

h = height, s = slant height, a = side length

e = lateral edge length, r = a/2, V = volume, L = lateral surface area

B = base surface area, A = total surface area

» Show Work
 

En la geometria, la calculadora de piràmide calcula les diferents propietats d'una piràmide quadrada.

Per exemple, a = 2, h = 3

  Per calcular v, utilitzeu la següent fórmula: (1/3) un 2 h. Quan substituïu A i H pels seus valors, obtindreu (1/3) 2 2 3, que és igual a 4 m 3 .

  Per calcular S, utilitzeu la següent fórmula: √ (H 2 + (1/4) a 2 ). Quan substituïu A i H pels seus valors, obtindreu √ (3 2 + (1/4) 2 2 ), que és igual a 3.16228 m.

  Per calcular E, utilitzeu la següent fórmula: √ (h 2 + (1/2) a 2 ). Quan substituïu A i H pels seus valors, obtindreu √ (3 2 + (1/2) 2 2 ), que és igual a 3.31662 m.

  Per calcular L, utilitzeu la següent fórmula: A * √ (a 2 + 4h 2 ). Quan substituïu A i H pels seus valors, obtindreu 2 * √ (2 2 + 4 (3 2 )), que és igual a 12.64911 m 2 < sup>.

  Per calcular B, utilitzeu la següent fórmula: un 2 . Quan substituïu un valor per al seu valor, obtindreu 2 2 , que és igual a 4 m 2 .

  Per calcular un, utilitzeu la següent fórmula: L + B. Quan substituïu L i B per als seus valors, obtindreu 12.64911 + 4, que és igual a 16.64911 m 2 .

Calculadora de piràmide