Calculadora de la zona del triangle

   

 
 
 

 

Calculadora de la zona del triangle de Heron per esbrinar la zona total del triangle utilitzant la fórmula de Heron.

En geometria, el triangle és una forma plana amb tres angles i tres costats rectes. Quan tres costats del triangle són iguals, es diu com a triangle equilàter. Quan dos costats del triangle són de la mateixa longitud, es diu isòsceles. Quan el triangle els costats tenen diferents longituds, es diu com a escalena.

Fórmula de la zona del triangle de Heron

A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}

on s és el semiperímetre del triangle; això és,

s=\frac{a+b+c}{2}.

Una altra fórmula de la zona del triangle:

S = 1/2 x base X base

Calculadora de la zona del triangle