Àrea de rectangle o calculadora quadrada

Unit:
Length:
Width:
Results:
Area Of a Parallelogram:   

Fórmula rectangular:

Àrea = amplada × longitud

Àrea de rectangle o calculadora quadrada