Calculadora d'anulus

r1 =
r2 =
Units:
 
C1 = 0
C2 = 0
A1 = 0
A2 = 0
A0 = 0
 

annulus

r 1 = radi exterior

r 2 = radi interior

C 1 = circumferència exterior

C 2 = circumferència interior

Un 1 = àrea de cercle de r 1

Un 2 = àrea de cercle de r 2

Un 0 = àrea ombrejada

La calculadora d'anulles en línia per trobar l'àrea, la circumferència i el radi d'un anell. Quan coneixeu dues variables conegudes, seleccioneu des del gotlista, calculeu les altres 5 incògnites.

Fórmules d'anulus:

donat r 1 i r 2 :

C 1 = 2πr 1

C 2 = 2πr 2

Un 1 = πr 1 2

Un 2 = πr 2 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

donat r 1 i c 2 :

r 2 = c 2 / 2π

C 1 = 2πr 1

Un 1 = πr 1 2

Un 2 = πr 2 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

donat r 1 i un 2 :

r 2 = √ (A 2 / π)

C 1 = 2πr 1

C 1 = 2πr 2

Un 1 = πr 1 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

donat r 2 i c 1 :

r 1 = c 1 / 2π

C 2 = 2πr 2

Un 1 = πr 1 2

Un 2 = πr 2 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

Donat c 1 i c 2 :

r 1 = c 1 / 2π

r 2 = c 1 / 2π

Un 1 = πr 1 2

Un 2 = πr 2 2

Un 0 = a 1 - A 2 . donat c 1 i un 2 < / sub> :

r 1 = c 1 / 2π

r 2 = √ (A 2 / π)

C 2 = 2πr 2

Un 1 = πr 1 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

donat r 2 i un 1 :

r 1 = √ (A 1 / π)

C 1 = 2πr 1

C 2 = 2πr 2

Un 2 = πr 2 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

donat c 2 i un 1 :

r 1 = √ (A 1 / π)

r 2 = c 2 / 2π

C 1 = 2πr 1

Un 2 = πr 2 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

Tenint en compte un 1 i un 2 :

r 1 = √ (A 1 / π)

r 2 = √ (A 2 / π)

C 1 = 2πr 1

C 2 = 2πr 2

Un 0 = a 1 - A 2 .

donat r 1 i un 0 :

C 1 = 2πr 1

Un 1 = πr 1 2

A 2 = a 1 - A 0

r 2 = √ (A 2 / π)

C 2 = 2πr 2 .

donat r 2 i un 0 :

C 2 = 2πr 2

Un 2 = πr 2 2

Un 1 = a 0 + a 2

r 1 = √ (A 1 / π)

C 1 = 2πr 2 .

donat c 1 i un 0 :

r 1 = c 1 / 2π

Un 1 = πr 1 2

A 2 = a 1 - A 0

r 2 = √ (A 2 / π)

C 2 = 2πr 2 .

Donat c 2 i un 0 :

r 2 = c 2 / 2π

Un 2 = πr 2 2

Un 1 = a 0 + a 2

r 1 = √ (a 1 / π)

C 1 = 2πr 1 .

Tenint en compte un 1 i un 0 :

A 2 = a 1 - A 0

r 1 = √ (a 1 / π)

r 2 = √ (A 2 / π)

C 1 = 2πr 1

C 2 = 2πr 2 .

Tenint en compte un 2 i un 0 :

Un 1 = a 0 + a 2

r 1 = √ (a 1 / π)

r 2 = √ (A 2 / π)

C 1 = 2πr 1

C 2 = 2πr 2 .

Calculadora d'anulus