Àrea d'una calculadora de cercles

Unit:
Radius:
Results:
Area Of a Circle:   

Àrea d'una fórmula de cercle

Àrea = π * r 2 = 0.7854 * d 2

Àrea d'una calculadora de cercles