Zona rectangular i calculadora de longitud diagonal

Length of Rectangle
Width of Rectangle
Unit
   
Result:
Rectangle Diagonal Length
Perimeter of Rectangle
Rectangle Surfacearea
Zona rectangular i calculadora de longitud diagonal