La calculadora de barrils

Units
Radius 1
Radius 2
Height
Volume
Gallons

Note: Fill in any three items and get the results of other.

Calculadora de barril per esbrinar volum, diàmetre final, de mig diàmetre o alçada d'un barril, quan escriviu mides en qualsevol caixa buida.

Barrel Formula & Calculation

Fórmules de calculadores de barril

Volum = (h * pi * (2 * r 1 2 + r 2 2 ) / 3)

La calculadora de barrils