Calculadora de tubs

r1 =
r2 =
h =
Units:
 
C1 = 0
C2 = 0
t = 0
L1 = 0
L2 = 0
A = 0
V1 = 0
V2 = 0
V = 0

r1 = outer radius, r2 = inner radius, C1 = outer circumference, C2 = inner circumference

L1 = outer surface area, L2 = inner surface area, V1 = volume within C1, V2 = volume within

C2, h = height, t = wall thickness, V = volume of solid, A = end surface area

» Show Work
 

El tub va poder vist com a cilindre buit o canonada.

tube shape

Per exemple, quan r 1 = 2, r 2 = 1, h = 1

  Per calcular C 1 , utilitzeu la següent fórmula: 2πr 1 . Quan substituïu r 1 pel seu valor, obtindreu 2π (2), que és igual a 12.56637 m.

  Per calcular C 2 , utilitzeu la següent fórmula: 2πr 2 . Quan substituïu R 2 pel seu valor, obtindreu 2π (1), que és igual a 6.28319 m.

  Per calcular T, utilitzeu la següent fórmula: R 1 - R 2 . Quan substituïu R 1 i r 2 per als seus valors, obtindreu 2 - 1 = 1 m.

  Per calcular L 1 , utilitzeu la següent fórmula: 2πr 1 h. Quan substituïu R 1 i H pels seus valors, obtindreu 2π (2) (1), que és igual a 12.56637 m 2 .

  Per calcular L 2 , utilitzeu la següent fórmula: 2πr 2 h. Quan substituïu R 2 i h pels seus valors, obtindreu 2π (1) (1), que és igual a 6.28319 m 2 .

  Per calcular A, utilitzeu la següent fórmula: π (r 2 - r 2 2 ). Quan substituïu R 1 i r 2 per als seus valors, obtindreu π (2 2 - 1 2 ) , que és igual a 9.42478 m 2 .

  Per calcular v 1 , utilitzeu la següent fórmula: πr 1 2 h. Quan substituïu r 1 i h pels seus valors, obtindreu π (2 2 ) (1), que és igual a 12.56637 m 3 .

  Per calcular v 2 , utilitzeu la següent fórmula: πr 2 2 h. Quan substituïu R 2 i h pels seus valors, obtindreu π (1 2 ) (1), que és igual a 3.14159 m 3 .

  Per calcular V, utilitzeu la següent fórmula: v 1 - v 2 . Quan substituïu V 1 i v 2 per als seus valors, obtindreu 12.56637 - 3.14159, que és igual a 9.42478 m 3 .

Calculadora de tubs