Volum d'una calculadora el·lipsoide

Unit:
Radius a:
Radius b:
Radius c:
Results:
Volume Of Ellipsoid:

Un el·lipsoide és una superfície quàdrícola tancada que és un analògic tridimensional d'una el·lipse.

Ellipsoid

Volum de fórmula el·lipsoide v = 4/3 (πabc)

Per exemple, quan a = 1, b = 2, c = 3, llavors v ≈ 25.1327412287184.

Volum d'una calculadora el·lipsoide