Calculadora rectangular de cuboid

Length = units  
Width = units  
Height = units
surface area = square units
space diagonal = units
volume = cubic units  
  significant figures:

Cuboid rectangular per esbrinar la superfície total i el volum per als valors donat d'entrada de longitud, amplada i alçada.

Rectangular Prism Surface Area & Volume Calculation

Fórmules rectangulars cuboides

Prisma rectangular volum = longitud x amplada x alçada

Superfície de prisma rectangular = 2 (LW) + 2 (HL) + 2 (HW)

Prisma rectangular Diagonal Longitud = arrel de (L 2 + w 2 + h 2 )

Perimetral del prisma rectangular = 2L + 2W

Els càlculs de geometria de prisma rectangular es poden calcular en diferents unitats multiplicant el valor respectiu a la sortida real. Aquests són tots els valors següents que s'utilitzen per convertir la sortida en diferents unitats

Calculadora rectangular de cuboid