Suma / diferència al producte Calculadora d'identitats trigonomètriques

Enter u angle in degree:
Enter v angle in degree:
Result:

Suma / diferència en fórmula de productes:

COSX + COZY = 2COS [(X + Y) / 2] COS [(X - Y) / 2]

SINX + SINY = 2SIN [(X + Y) / 2] COS [(X - Y) / 2]

Cosx - Cozy = - 2sin [(X + Y) / 2] Sin [(X - Y) / 2]

SINX - SINY = 2COS [(X + Y) / 2] SIN [(X - Y) / 2]

Suma / diferència en el càlcul d'identitats de la trigonometria del producte és útil i útil per a vostè.

Per exemple, quan x = 1º, y = 2º, pecat (1) + pecat (2) = 0.052352, pecat (1) - pecat (2) = -0.017447, cos (1) + cos (2) = 1.999239, cos (1) - COS (2) = 0,000457.

Suma / diferència al producte Calculadora d'identitats trigonomètriques