Calculadora d'identitats trigonomètriques de mitja angle

Enter Angle:
Result:

Fórmula d'identitats trigonomètriques de mitja angle

Sin (x / 2) = + o - sqrt [(1 - cosx) / 2]

cos (x / 2) = + o - sqrt [(1 + cosx) / 2]

Tan (x / 2) = + o - sqrt [(1 - cosx) / (1 + cosx)] = SINX / (1 + cosx) = (1 - cosx) / sinx

El càlcul de la meitat d'angle d'angle TRIG per a l'angle de sinus i de cosus del fòrum derivat es fa més fàcil aquí.

Per exemple, quan angle = 60º, pecat (60/2) = 0,5, cos (60/2) = 0.86603, Tan (60/2) = 0.57735.

Calculadora d'identitats trigonomètriques de mitja angle