Calculadora de cosinus hiperbòlica inversa

Number :    
     
Inverse Hyperbolic Cosine :    
 

Les funcions hiperbòliques inverses proporcionen un angle hiperbòlic corresponent a un valor donat d'una funció hiperbòlica

Aquí podeu obtenir una calculadora de cosinus hiperbòlica inversa.

Calculadora de cosinus hiperbòlica inversa