Calculadora de funcions trigonomètriques inverses

Find

En matemàtiques, les funcions trigonomètriques inverses són les funcions inverses de les funcions trigonomètriques.

Per exemple, Arcsin (0.1) = 5.73917, Arcsin (0.1) = 0.10017 radians, arcsin (0.1) = 0.03188 π radians

Arccos (0.1) = 84.26083, Arccos (0.1) = 1,47063 radians, arccos (0.1) = 0.46812 π radians

arctan (0,1) = 5.71059, arctan (0.1) = 0.09967 radians, arctan (0,1) = 0,03173 π radians

Arccot ​​(0.1) = 84.28941, Arccot ​​(0.1) = 1.47113 radians, Arccot ​​(0.1) = 0,46827 π radians

Arcsec (5) = 78.46304, Arcsec (5) = 1.36944 radians, arcsec (5) = 0.43591 π radians

ARCCSC (5) = 11.53696, ARCCSC (5) = 0.20136 radians, Arccsc (5) = 0.06409 π radians

funcions trigonomètriques inverses

resultat de funcions

gamma de x

Arcsine (Arcsin)

-1 <= '' x <= '' 1

-π / 2 <= '' y <= '' π / 2

Arcsina (Arccos)

-1 <= '' x <= '' 1

0 <= '' y <= '' π

ArcTangent (Arctan)

Tots els números reals

-π / 2

ArcCoGent (ArcCot)

Tots els números reals

π / 2

ArcSecant (ARCSEC)

x <= '' -1 o x> = 1

0 <= '' y <π / 2 o π / 2

ArcSecant (Arccos)

x <= '' -1 o x> = 1

-π / 2 <= '' y <0 o 0

Calculadora de funcions trigonomètriques inverses