Calculadora de volum de silo cilíndricUnit
Result:
Cubic

Calculadora de volums de silo cilíndric és una eina en línia per a càlcul d'àrea i volum programat per esbrinar el volum total de la sitja per als valors donat d'entrada de radi i alçada. Aquesta calculadora de volums de silo utilitza diferents funcions de convertidor per generar la sortida en diferents unitats com polzades, peus, metres, centímetres i mil·límetres. Silo es defineix com una estructura cilíndrica alta una granja utilitzada per emmagatzemar materials de gra o a granel. Una sitja és una forma relativament cilíndrica amb una mig cúpula a la part superior, de manera que podeu utilitzar les fórmules del volum d'una esfera i un cilindre per determinar l'espai d'emmagatzematge de Silo

Silo

Cylindrical Silo Volume

Fórmula de volum de silo

Silo Volume = (π x r 2 x h) + ((2/3) π x r 3 )

r és el radi interior d'una sitja

H és l'altura cilíndrica de la sitja

Mitjançant l'ús d'aquesta calculadora de silo, el volum de la sitja es pot calcular en diferents unitats multiplicant el valor respectiu al valor resultant. Aquests són tots els valors següents que s'utilitzen per convertir les unitats en diferents unitats

  10 mil·límetres = 1 centímetre

100 centímetres = 1 metre

1 peu = 12 polzades

Calculadora de volum de silo cilíndric