Calculadora de volums de canonadesResult:
Cubic

Calculadora de volums de canonades està programat per al volum d'una canonada. Quan introduïu el radi interior donat i l'alçada de la canonada, feu clic a "Calcular" obtenir el resultat.

Fórmula de volum de canonades

Pipe Volume Formula & Calculation

Volum de pipa = π r 2 alçada x

Per exemple, quan el R és 2, H és 5, llavors el volum de canonada és 37.7143.

Calculadora de volums de canonades