Àrea d'una calculadora de cilindres

Enter your values:
Unit:
Radius:
Height:
Results:
Area Of a Cylinder:   

En ús comú es pren un cilindre per significar una secció finita d'un cilindre circular adequat, és a dir, el cilindre amb les línies generadores perpendicular a les bases, amb els seus extrems tancats per formar dues superfícies circulars, com a la figura (dreta). Si el cilindre té un radi R i una longitud (alçada) H, la seva superfície és:

L'àrea de la part superior (πr2) + la zona de la part inferior (πr2) + la zona del costat (2πrh).

Àrea d'una calculadora de cilindres