Graus a graus, minuts, segons Convertidor

Decimal
degrees:
º
     
Degrees,
minutes,
seconds:
 

Graus a graus, minuets, fórmula de segons:

Decimal Graus = Nombre complet de graus + minuts dividits per 60 + segons dividits per 3600, quan es vol convertir en segon grau de grau en segon grau, és l'operació inversa.

Per exemple, a 12.33º, el resultat d = int (12.33º) = 12º, m = int ((12.33º - 12º) × 60) = 19 ', s = int ((12.33º - 12º - 19' / 60 ) × 3600) = 48 ", de manera que 12.33º = 12º 19 '48"

Per exemple, a 2.21º, el resultat d = int (2.21º) = 2º, m = int ((2.21º - 2º) × 60) = 12 ', s = int ((2.21º - 2º - 12' / 60 ) × 3600) = 36 ", de manera que 2,21º = 2º 12 '36"

Graus a graus, minuts, segons Convertidor