Calculadora d'identitat pitagòrica

Enter Angle:
Result

Fórmula d'identitats pitagòries

pecat 2 x + cos 2 x = 1

1 + Tan 2 x = sec 2 x

1 + bressol 2 x = csc 2 x

Sin 2 θ + cos 2 θ = 1 s'anomena identitat pitagòrica.

Des de la identitat podem crear dues identitats de pitagores addicionals: bronzejat 2 θ + 1 = sec 2 θ;

1 + bressol 2 θ = cosec 2 θ.

Per exemple, quan θ = 19º, llavors pecat 2 + cos 2 = 0.3255681544571568 2 + 0.9455185755993167 2 , pecat 2 + cos 2 = 0.10599 + 0.89401, 1 = 1. Des de 1 = 1, hem demostrat aquesta identitat de trigonometria mitjançant l'angle 19º

Calculadora d'identitat pitagòrica