Convertidor de graus a radians

Degrees: º
     
Radians:  

Graus a la fórmula de radians

1º × π / 180º = 0.0055555555556π Rad = 0.01745329252 RAD

Per exemple, a 23º, resultat 3º × π / 180º = 0.016666666676 RAD = 0.05235987756 Rad

Per exemple, a 156º, resultat 156º × π / 180º = 0.8666666667π rad = 2.7227136331 Rad

Convertidor de graus a radians