Calculadora d'identitats d'angle doble

Enter θ angle in degree:
Result

La calculadora d'identitat d'angle doble en línia s'utilitza per calcular funcions trigonomètriques d'angles iguals a 2θ en termes de θ.

Fórmula d'identitats d'angle doble

pecat (2θ) = 2 x sinθ x cosθ

Tan (2θ) = 2 x Tanθ / 1 - Tan 2 θ

cos (2θ) = 1 - 2Sin 2 θ

Per exemple, θ = 15º, pecat (2θ) = 0,5, cos (2θ) = 0.866025, Tan (2θ) = 0.57735.

Calculadora d'identitats d'angle doble