Calculadora cotangent

x:  
    =  
Cotangent (x):    
     

Cotangent és una funció trigonomètrica d'un angle. Tan (θ) = adjacent / oposat

y = gràfic cotangent (x)

x

(deg)

x

(Rad)

y = cotangent (x)

180 ̊

π

fora del rang

150 ̊

5π / 6

- 1.732051

135 ̊

3π / 4

- 1

120 ̊

2π / 3

- 0.57735

90 ̊

π / 2

0

60 ̊

π / 3

0.57735

45 ̊

π / 4

1

30 ̊

π / 6

1.732051

0 ̊

0

0

Calculadora cotangent