Calculadora de cosinus

x:    
    =  
Cosine (x):    
     

Cosine és una funció trigonomètrica d'un angle. cos (θ) = adjacent / hipotenusa

Y = COSINE (X) GRÀFIC

x

(deg)

x

(Rad)

y = cosine (x)

180 ̊

π

- 1

150 ̊

5π / 6

- 0.866025

135 ̊

3π / 4

- 0.707107

120 ̊

2π / 3

- 0,5

90 ̊

π / 2

0

60 ̊

π / 3

0,5

45 ̊

π / 4

0.707107

30 ̊

π / 6

0.866025

0 ̊

0

1

Calculadora de cosinus