Calculadora de sine

x:  
    =
Sine (x):  
     

Sine és una funció trigonomètrica d'un angle. pecat (θ) = oposat / hipotenusa.

y = sine (x) gràfic

x

(deg)

x

(Rad)

y = sine (x)

180 ̊

π

0

150 ̊

5π / 6

0,5

135 ̊

3π / 4

0.707107

120 ̊

2π / 3

0.866025

90 ̊

π / 2

1

60 ̊

π / 3

0.866025

45 ̊

π / 4

0.707107

30 ̊

π / 6

0,5

0 ̊

0

0

Calculadora de sine